Dr. Öğr. Üyesi Ayşe M.Derya

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe M.Derya

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe M.Derya

Ayşe Mutlu Derya

Dr. Ayşe Mutlu Derya, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü’nden lisans, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü’nden yüksek lisans, Massachusetts Üniversitesi Amherst (UMASS Amherst) Matematik ve İstatistik Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini ise Prof. Semih Koray ve Prof. Azer Kerimov danışmanlığında, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü’nden aldı.

Bilkent Üniversitesi ve ardından UMASS Amherst’de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. UMASS Amherst’de araştırma görevlisi iken matematik dersleri vermeye başladı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tam zamanlı veya yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapan Derya, AGÜ’de yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Oyunlar kuramı, ağlar, sosyal seçim kuramı, ekonomik tasarım araştırma konuları ile ilgilenen Dr. Derya, tek değişkenli analiz, çok değişkenli analiz, nümerik analiz, ayrık matematik, istatistik, analitik geometri ve doğrusal cebir konularında dersler vermiş; kompleks analiz alanında yüksek lisans tezi, oyunlar kuramı alanında doktora tezi yanı sıra, işbirlirlikçi oyunlar kuramı konularında araştırmaları bulunmaktadır.

Dr. Ayşe Mutlu Derya, Eylül 2016’dan bu yana TED Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.