Prof.Dr. Hurşit Önsiper

Prof.Dr. Hurşit Önsiper

Prof.Dr. Hurşit Önsiper

Hurşit Önsiper

Matematik Bölümü, O.D.T.Ü.

Lisans :  EE Müh. (O.D.T.Ü.)

Doktora :  Matematik (University of California, Berkeley)

Araştırma sahası :  Cebirsel geometri, aritmetik